{short

Title

Brev fra Ole Olsen Myrbøn datert 19. juni 1886

Sender:

Myrbøn, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0092

Date:

1886.06.19

Related places:

Iowa - Fertile


Full text


{short