{short

Title

Brev fra N. Olsen datert 14. februar 1883

Sender:

Olsen, N.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0091

Date:

1883.02.14

Related places:

Callender


Full text


{short