{short

Title

Brev fra Ole K. Kramvig datert 11. april 1880

Sender:

Kramvig, Ole K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0090

Note:

Stedet angitt som:Acton, Grov City, Mecker, Iowa

Date:

1880.04.11

Related places:

Grov City


Full text


{short