{short

Title

Brev fra N. Olsen datert 3. januar 1880

Sender:

Olsen, N.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0089

Date:

1880.01.03

Related places:

Callender


Full text


{short