{short

Title

Brev fra Nils Olsen Haatvedt datert 13. juni 1879

Sender:

Haatvedt, Nils Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0087

Date:

1879.06.13

Related places:

Kesho


Full text


{short