{short

Title

Brev fra E.O. Fauske datert 20. april 1883

Sender:

Fauske, E.O.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0085

Date:

1883.04.20

Related places:

Sioux Falls


Full text


{short