{short

Title

Brev fra Ole Olsen Førstro datert 9. september 1876

Sender:

Førstro, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0075

Note:

Stedet skrevet som:Luverne,Ossian,Rock,Minnesota

Date:

1876.09.09

Related places:

Luverne


Full text


{short