{short

Title

Brev fra Ole Olsen Førstro datert 26. mars 1886

Sender:

Førstro, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0074

Date:

1886.03.26

Related places:

Sioux Falls


Full text


{short