{short

Title

Brev fra Ole Olsen Førstro datert 18. januar 1875

Sender:

Førstro, Ole Olsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0073

Date:

1875.01.18

Related places:

Ossian


Full text


{short