{short

Title

Brev fra John Halvorson datert 26. juni 1868

Sender:

Halvorson, John

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0072

Date:

1868.06.26

Related places:

Madison


Full text


{short