{short

Title

Brev fra John Halvorson datert 16. juni 1866

Sender:

Halvorson, John

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0071

Date:

1866.06.16

Related places:

Madison


Full text


{short