{short

Title

Brev fra Erik E. Hagene datert 16. november 1880

Sender:

Hagene, Erik E.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0070

Note:

Stedet skrevet Mondt Horeb i brevet

Date:

1880.11.16

Related places:

Mt. Horeb


Full text


{short