{short

Title

Brev fra Anna Eriksdatter Ellestad datert 27. august 1929

Sender:

Ellestad, Anna Eriksdatter

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0068

Date:

1929.08.27

Related places:

Minneapolis


Full text


{short