{short

Title

Brev fra Knud Knudsen Jomen og Iver Olsen Haugset datert 18. september 1854

Sender:

Jomen, Knud Knudsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0066

Note:

Avsender er også Knud Knudsen Jomens hustru

Date:

1854.09.18

Related places:

Manitowoc


Full text


{short