{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 4. mars 1884

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0065

Date:

1884.03.04

Related places:

Manitowoc


Full text


{short