{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 22. oktober 1881

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0064

Date:

1881.10.22

Related places:

Manitowoc


Full text


{short