{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 13. mars 1880

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0063

Date:

1880.03.13

Related places:

Manitowoc


Full text


{short