{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 10. desember 1876

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0062

Date:

1876.12.10

Related places:

Manitowoc


Full text


{short