{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 9. februar 1876

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0061

Date:

1876.02.09

Related places:

Manitowoc


Full text


{short