{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 4. desember 1874

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0060

Date:

1874.12.04

Related places:

Manitowoc


Full text


{short