{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 3. februar 1874

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0059

Date:

1874.02.03

Related places:

Manitowoc


Full text


{short