{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 10. januar 1873

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0058

Date:

1873.01.10

Related places:

Wisconsin - Branch Mills


Full text


{short