{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 26. desember 1870

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0057

Date:

1870.12.26

Related places:

Manitowoc


Full text


{short