{short

Title

Brev fra Ole Trondsen datert 21. februar 1870

Sender:

Trondsen, Ole

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0056

Date:

1870.02.21

Related places:

Manitowoc


Full text


{short