{short

Title

Brev fra O. P. Jukam datert 14. januar 1878

Sender:

Jukam, O. P.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0053

Date:

1878.01.14

Related places:

Story City


Full text


{short