{short

Title

Brev fra Marit Hande datert 1897

Sender:

Hande, Marit

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0049

Note:

Avsender er K. K. Handes hustru

Date:

.97.18

Related places:

Spring Valley


Full text


{short