{short

Title

Brev fra O. K. Moe datert 18??

Sender:

Moe, O. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0048

Date:

18??


Full text


{short