{short

Title

Brev fra Randi Hande datert 20. september 1874

Sender:

Hande, Randi

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0042

Note:

Sendt fra N¿xen, Gausdal, Norge

Date:

1874.09.20

Related places:

Gausdal


Full text


{short