{short

Title

Brev fra Randi Hande datert 30. juli 1879

Sender:

Hande, Randi

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0041

Date:

1879.07.30

Related places:

Decorah


Full text


{short