{short

Title

Brev fra E. Semlinge datert 17. desember 1881

Sender:

Semlinge, E. E.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0039

Date:

1881.12.17

Related places:

Spring Valley


Full text


{short