{short

Title

Brev fra E. Semlinge datert 3. oktober 1881

Sender:

Semlinge, E.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0037

Date:

1881.10.03

Related places:

Spring Valley


Full text


{short