{short

Title

Brev fra Halvor Hande datert 26. mai 1875

Sender:

Hande, Halvor

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0036

Date:

1875.05.26

Related places:

Kristiania


Full text


{short