{short

Title

Brev fra Mrs. E. J. Hamre datert 189?

Sender:

Hamre, E. J.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0035

Date:

189?

Related places:

Montevideo


Full text


{short