{short

Title

Brev fra Ragnhild Johnsrud datert 1. oktober 1895

Sender:

Johnsrud, Ragnhild

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0033

Date:

1895.10.01

Related places:

Montevideo


Full text


{short