{short

Title

Brev fra Randi Hamre datert 7. juni 1875

Sender:

Hamre, Randi

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0030

Date:

1875.06.07

Related places:

Montevideo


Full text


{short