{short

Title

Brev fra Tord Amundsen Solsten datert 3. november 1865

Sender:

Solsten, Tord Amundsen

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0026

Date:

1865.11.03

Related places:

Decorah


Full text


{short