{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 1895

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0024

Date:

.95.18

Related places:

Spring Valley


Full text


{short