{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 188?

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0023

Date:

188?

Related places:

Spring Valley


Full text


{short