{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 19. april 1896

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0021

Date:

1896.04.19

Related places:

Preston


Full text


{short