{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 5. februar 1896

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0020

Date:

1896.02.05

Related places:

Spring Valley


Full text


{short