{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 30. mai 1895

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0019

Date:

1895.05.30

Related places:

Spring Valley


Full text


{short