{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 19. november 1894

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0017

Date:

1894.11.19

Related places:

Spring Valley


Full text


{short