{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 25. januar 1894

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0016

Date:

1894.01.25

Related places:

Spring Valley


Full text


{short