{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 6. desember 1893

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0015

Date:

1893.12.06

Related places:

Spring Valley


Full text


{short