{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 30. mars 1893

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0013

Date:

1893.03.30

Related places:

Spring Valley


Full text


{short