{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 9. desember 1892

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0012

Date:

1892.12.09

Related places:

Spring Valley


Full text


{short