{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 21. mai 1892

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0010

Date:

1892.05.21

Related places:

Spring Valley


Full text


{short