{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 2. januar 1892

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0009

Date:

1892.01.02

Related places:

Spring Valley


Full text


{short