{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 4. november 1883

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0008

Date:

1883.11.04

Related places:

Spring Valley


Full text


{short