{short

Title

Brev fra K. K. Hande datert 24. juni 1883

Sender:

Hande, K. K.

Owner:

Norsk utvandrermuseum - A0007

Date:

1883.06.24

Related places:

Spring Valley


Full text


{short